Digital offset เป็นระบบงานพิมพ์คุณภาพสูงในรูปแบบ file to print ที่ไม่ต้องการแม่พิมพ์เหมือนระบบออฟเซท สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรายละเอียดได้แบบแผ่นต่อแผน (One to One) โดยคุณภาพของชิ้นงานได้มาตรฐานเทียบเท่ากันทุกแผ่น  และด้วยเวลาในการผลิตเท่ากับการสั่งพิมพ์จาก Printer Home Use

xerox

ข้อดีของการพิมพ์ด้วยระบบ Digital Offset
1. การเปลี่ยนข้อมูลหรือรายละเอียดงานพิมพ์ได้แบบแผ่นต่อแผ่น (One to One) เช่น ประกาศนียบัตร,การ์ดเชิญแบบระบุชื่อ, เอกสารสำหรับบุคคล ฯลฯ
2. พิมพ์ที่จำนวนพิมพ์น้อย ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าออฟเซต (ที่จำนวนตั้งแต่ 1-500 เล่ม)
3. ลดขั้นตอนการทำฟิล์มและแม่พิมพ์ ทำให้ลดต้นทุนตรงส่วนนี้ และทำให้ประหยัดเวลาในการเตรียมก่อนพิมพ์
4. งานเสร็จอย่างรวดเร็วแบบสั่งทันทีได้ทันที สามารถรอรับได้เลย
5. พิมพ์ให้พอดีกับจำนวนที่ต้องการ ไม่ต้องสต็อกกระดาษและหนังสือในคลัง
6. ลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของหนังสือในคลัง ความล้าสมัยของหนังสือ

World Print 71 พร้อมให้บริการ ถ่ายเอกสาร , ปริ้นงาน , เข้าเล่ม , print on-demand ,ปริ้นสี-ขาวดำ ระดับ Digital Offset ด้วยราคาที่ทุกคนพึงพอใจ    ตัวอย่างงาน