ทำหนังสือ

เข้าเล่มสันกาว

การเข้าเล่มสันกาว/ไสกาว นิยมใช้ในงานพวกทำหนังสือ หนังสือเรียน นิตยสาร พ็อคเก็ตบุคส์ รายงานการประชุม เพราะจะได้งานรูปเล่มที่สวยงามและสามารถผลิตงานจำนวนมากๆได้ในระยะเวลาไม่นาน
โดยการ เข้าเล่มสันกาว นี้ เครื่องจะทำการไสสันของไส้ในเล่มให้เป็นขุย แล้วจึงฉาบติดด้วยกาวที่หลอมละลาย จากนั้นรอให้กาวเย็นตัวลงและแข็งตัวจึงเอามาตัดให้ได้รูปเล่มสันกาวที่สวยงาม

Worldprint71ของเราใช้เครื่องเข้าเล่มสันกาวอันทันสมัย พร้อมรองรับงานในปริมาณมากๆ ในราคาและคุณภาพที่ทุกคนพึงพอใจ ดูตัวอย่างงานเข้าเล่มเพิ่มเติม

เข้าเล่มสันกาว, เข้าเล่มหนังสือ, เข้าเล่ม

เข้าเล่มสันกาว

 

Perfect Binding/Adhesive Binding is for book binding such as text books, magazines, pocket books, annual reports. This type of binding looks awesome /professional, good for presentation and can be produced a lot of quantity in a short time.

To produce a perfect-bound document, the piece’s folded signatures are gathered together in page sequence, clamped together, and placed in a machine that slices about 1/8″ off their left edges. Then roughers mill the newly sliced sheet edges to prepare them for gluing. Finally, the edges receive an adhesive application and adhere to a backing.

Our adhesive binding machine is the modern technology, support a large volume of projects in satisfy quality and reasonable price Click to review our binding samples