Our Service

Invitation Card

หนังสือ ภาพประกอบ หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละเล่มถูกสร้างขึ้นด้วยความรักและถ่ายทอดข้อมูล แบ่งปันข้อความ หรือบอกเล่าเรื่องราว ภารกิจของเราคือการแบ่งปันเรื่องราวที่สวยงามของคุณกับโลกและทำให้คุณฝันผ่านภาพพิมพ์
ราคาโดยประมาณ 20-200 บาท/ชิ้น
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณของงาน)
Pricing

พิมพ์การ์ด Invitation Card

ประเภทงานบริการ
หน้า - หลัง
ราคาขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ
การ์ดขนาด 4 x 6 inch
4 - 7 บาท
การ์ดขนาด 5 x 7 inch
9 - 12 บาท

Get in Touch

World Print 71